La solució Cambó

Interviu política.

Preu : 19 €

Autor: Francesc Pujols.
L'esfera dels llibres. Barcelona, 2005.
Nº pàgs: 189

Dimensions: 21.5 cm × 15 cm
Base imposable: 18.27 €
IVA 4 %
Preu : 19 €
Codi QR del producte La solució Cambó