Concepte general de la ciència catalana

Editat amb motiu del 50è aniversari de la mort de Francesc Pujols.

Preu : 24 €

Aquesta obra, considerada pel mateix Pujols la seva primera obra de caràcter filosòfic, pretén demostrar que, des de Ramon Llull, fundador de la filosofia catalana, fins als nostres dies, aquesta filosofia ha persistit i s'ha manifestat en tots els pensadors catalans. La característica fonalmental de la filosofia catalana és, segons Pujols, el realisme, i aspira a realitzar el somni de Ramon Llull, o sigui fundar una ciència universal empírica que comprengui tota la realitat coneguda.

Autor: Francesc Pujols.
Andana, 2012.
Nº pàgs: 400

Base imposable: 23.08 €
IVA 4 %
Preu : 24 €
Codi QR del producte Concepte general de la ciència catalana